มอบรางวัลให้กับนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

           วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบรางวัลให้กับนักเรียน ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางด้านกีฬาจากกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา และมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษา และวัฒนธรรมระยะสั้น Engenius International จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ณ อาคารสม – เพชรวารี โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา