รับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ข้าราชการพลเรือน ระดับประเทศ 2566

            วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เข้ารับมอบเกียรติบัตรและ
เข็มเชิดชูเกียรติในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือน ระดับประเทศ ประจำปี 2566 โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี