บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การสนับสนุนงานด้านวิชาการ

                 วันอังคาร ที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา นำโดยนางเพียงแข ชิตจุ้ย
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา พร้อมด้วยนางสาวชนิดาภา เวชกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การสนับสนุนงานด้านวิชาการและการส่งเสริมนักเรียนระหว่างมูลนิธิโครงการสอบวัดทักษะวิชาการและโอลิมปิกนานาชาติ (สวช.) และโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา โดยมีนายสุไลมาน เล็กหีม ประธานมูลนิธิโครงการสอบวัดทักษะวิชาการ และโอลิมปิกวิชานานาชาติ พร้อมด้วยนางสาวปณาลี แก้วเอก ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
พร้อมด้วย นางสาวพรรณนา พรหมวิเชียร รองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนางดวงฤทัย ทองแก้วเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ร่วมเป็นพยานกิตติมศักดิ์ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ครั้งนี้ ณ หอประชุมบวรศิลป์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาณ หอประชุมบวรศิลป์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา