คุณครูเกศิณี แก้ววัดปริง รับเครื่องหมายเชิดชูดเกียรติ “คุรุสดุดี” 2567

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูเกศิณี แก้ววัดปริง เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูดเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2567