มอบเกียรติบัตรคะแนนสูงสุดในการสอบ O-NET 2566

             วันอังคาร ที่ 11 มิถุนายน 2567 นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด
ในการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้ไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศและนักเรียนที่ได้รับรางวัล
ในการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ณ อาคารสม – เพชรวารี โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา