ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวัน “อาภากร” 2567

             วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00 น. นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
เนื่องในวัน “อาภากร” ประจำปี 2567 โดยมีนายสุคนธ์ หนูภักดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี
ณ บริเวณศาลกรมหลวงชุมพรฯ ปากน้ำตาปี จังหวัดสุราษฎร์ธานี