รับมอบตัวนักเรียน ม.4 รอบทั่วไป นักเรียนโควต้า 2567

           วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทโรงเรียนรู้ที่มีอัตราการแข่งขันสูง (ทั่วไป) และนักเรียนโควตา โรงเรียนเดิม นำโดยนางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียน
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ร่วมให้การต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนที่เดินทางมามอบตัว ณ หอประชุมบวรศิลป์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา