รับมอบตัวนักเรียน ม.1 รอบทั่วไป 2567

              วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประเภทโรงเรียนรู้ที่มีอัตราการแข่งขันสูง (ทั่วไป) นำโดยนางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
คณะครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ร่วมให้การต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนที่เดินทางมามอบตัว ณ หอประชุมบวรศิลป์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา