เชิญชวนร่วมส่งกำลังใจ TI228 TO BE NUMBER ONE IDOL

              ขอเชิญชวนทุกคนร่วมส่งกำลังใจให้กับ TI228 สมาย นางสาวเพียงฤทัย ขจรภัย ในการประกวดเยาวชนต้นแบบ เก่งและดี
TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 14 รอบคัดเลือกระดับกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 30 มีนาคม 2567 
ณ lsland hall ชั้น 3
ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์