ผลการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับนานาชาติ 2567

              วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567 นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้นายเอกภาพ อินทร์จันทร์
และนายเทพพิทักษ์ คำตัน ครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์
ระดับนานาชาติ ประจำปี 2567 ณ อาคารปทุมสราคาร ชั้น 2 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี

ผลการแข่งขันมีดังนี้
1. นายฟีนิกซ์ แรมซีย์ กริ๊กกส์ ได้รับรางวัล เหรียญทอง
2. เด็กหญิงชนกนันท์ ชูศรี ได้รับรางวัล เหรียญเงิน
3. เด็กชายพงศ์จินัน ว่องเจริญโชค ได้รับรางวัล เหรียญเงิน
4. นายรชต ธนอดิโรจน์ ได้รับรางวัล เหรียญเงิน
5. เด็กชายโสภณัฐ ตันติพิสิทธิ์ ได้รับรางวัล เหรียญเงิน
6. นางสาวกัญญาภัค ศิลป์ สวัสดิ์ ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง
7. นายชิษณุพงศ์ แร่ทอง ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง
8. นายณัฐวัฎร เมืองพรหม ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง
9. เด็กหญิงปริชชญาภา แสงสี ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง
10. เด็กชายภูริวัฒ อ่วมทองดี ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง
11. เด็กชายวรวิช นิ่มพานิชย์ ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง