รางวัลชนะเลิศ กอล์ฟ TJDT Tour 2023-2024

             เด็กหญิงวริศรา สุขะประดิษฐ์ ม.1/6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุ 15-18 ปี (คลาสBG)
การแข่งขันกอล์ฟ TJDT Tour 2023-2024 เก็บคะแนนสนามที่ 7 ภาคกลาง ณ สนามกอล์ฟเลควิลล์ จ.ประจวบคีรีขันธ์