รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมโอลิมปิกวิชาการ วิชาคอมพิวเตอร์ ค่าย 2

                ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมโอลิมปิกวิชาการ วิชาคอมพิวเตอร์ ค่าย 2 ตามที่ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดสอบเพื่อคัดเลือกผู้เข้าอบรบโอลิมปิกวิชาการ วิชาคอมพิวเตอร์ ค่าย 2
ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา บัดนี้ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้วจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกดังในลิงก์ต่อไปนี้ คลิกที่นี่
               ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศกรอกข้อมูลเพื่อตอบรับเข้าอบรมใน google form ดังลิงก์ต่อไปนี้ คลิกที่นี่ 
ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นี้