ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 วัดควนศรี

              วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566 นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 วัดควนศรี โดยมีว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานองค์กฐิน
ณ วัดควนศรี ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี