กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2/2566 วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566