ยกย่อง เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สถานศึกษา

               วันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2566 นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ร่วมกิจกรรม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สถานศึกษา และกิจกรรมอำลานักเรียน เนื่องด้วยในปีการศึกษา 2566 มีข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาเกษียณอายุราชการ จำนวน 5 ท่าน โดยในกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อแสดงความยินดี และน้อมรำลึกถึงคุณความดีของผู้เกษียณอายุราชการ
ณ อาคารสม-เพชรวารี โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา