ร่วมให้การต้อนรับ คุณสม แซ่โค้ว ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้บริจาคจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้โรงอาหาร

        วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 16:00 น. นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ร่วมให้การต้อนรับ คุณสม แซ่โค้ว ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้บริจาคจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้โรงอาหาร ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา