ประชุมหัวหน้าครูเวรประจำวันและพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา(พสน.)

          วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ 2566 เวลา 15:15 น. นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียน
พร้อมด้วยนายประหยัด ไทยเสน รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไปและคณะครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ร่วมประชุมหัวหน้าครูเวรประจำวันและพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา(พสน.) ณ ห้องประชุมเฟื่องนภา โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา