“สอนเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมการสอบโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ปีการศึกษา 2566”

เชิญชวนนักเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม “สอนเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมการสอบโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ปีการศึกษา 2566”
 โดยมีวิชาที่สามารถเลือกสมัคร ได้ดังนี้
1. คณิตศาสตร์ นักเรียนชั้น ม.1 – ม.5
2. เคมี นักเรียนชั้น ม.3 – ม.5
3. ชีววิทยา นักเรียนชั้น ม.3 – ม.5
4. ฟิสิกส์ นักเรียนชั้น ม.3 – ม.5
5. ดาราศาสตร์ นักเรียนชั้น ม.1 – ม.6
6. ภูมิศาสตร์ นักเรียนชั้น ม.4 – ม.6
7. ภาษาศาสตร์ นักเรียนชั้น ม.4 – ม.6
 แจ้งรายชื่อภายในวันจันทร์ที่ 29 พ.ค. 2566 ก่อนเวลา 16.00 น. คลิกที่นี่
 เข้ากลุ่มไลน์เพื่อประสานงาน คลิกที่นี่