รับรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566 วิชา คณิตศาสตร์

         รางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566 วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
 1) เด็กชายรชต  ธนอดิโรจน์ ม.2/11  รางวัลเหรียญเงิน และได้สิทธิ์เป็นตัวแทนสพม.เข้าร่วมแข่งขันรอบ 2 ระดับประเทศ
2) เด็กชายฐปนวัฒน์  ศรีพิลาศ ม.2/8  รางวัลเหรียญทองแดง
3) นายฐานวรรธก์  ธยานุวัฒนวงศ์ ม.3/10 รางวัลเหรียญทองแดง
4) นางสาวณัฐชยา  ชัชวาลย์ ม.3/1  รางวัลเหรียญทองแดง
5) นายพรรษกร  นักฟ้อน ม.3/10  รางวัลเหรียญทองแดง
6) เด็กหญิงพัทธนันท์  พงศ์ธิติเมธี ม.2/11  รางวัลเหรียญทองแดง
7) เด็กชายฟีนิกซ์ แรมซีย์  กริ๊กกส์ ม.2/11 รางวัลเหรียญทองแดง
8) นางสาวสสิประภา  ต้อยแก้ว  ม.3/1   รางวัลเหรียญทองแดง