ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้บริหารและบุคลากร โรงเรียนศูนย์วิทยาศาสตร์พลังสิบ

        วันที่ 5-8 ธ.ค. 2565  ครูธีรเดช สกุลอ่อน, ครูอธิตา มีสิทธิ์ และครูธนกฤต แก้วทอง เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้บริหาร และบุคลากร โรงเรียนศูนย์วิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับมัธยมศึกษา เพื่อเป็นผู้นำด้านวิชาการ เครือข่ายภาคใต้ ณ โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน จ.นครศรีธรรมราช