ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ได้รับรางวัลในการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ได้รับรางวัลในการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้

1. นายธนสันต์ ธรรมณรงค์ ม.3/7  ได้รับรางวัลเหรียญทอง และมีสิทธิ์สอบรอบสอง ระดับประเทศ

2. เด็กชายอริยะ ถาวรวงษ์ ม.2/11 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง