ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทความสามารถพิเศษ โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง

ให้นักเรียนที่สมัครสอบความสามารถพิเศษ ในวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา รายงานตัว เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะใช้ในการทดสอบ(นักเรียนนำอุปกรณ์มาเอง) และผลตรวจ ATK ในเวลา 07.30 – 08.00 น. บริเวณสวนภูมิรักษ์