ตรวจเยี่ยมสนามสอบ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

            วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567 นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ดำเนินการตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ในการดำเนินการจัดสอบภาค ก และภาค ข การสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2567 ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี