ดำเนินการจัดสอบภาค ก และภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย

             ระหว่างวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2567 นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ดำเนินการให้บริการสถานที่จัดสอบร่วมกับ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ในการดำเนินการจัดสอบภาค ก และภาค ข การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2567 ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา