กิจกรรมธรรมบรรยาย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

             วันพฤหัสบดี ที่ 6 มิถุนายน 2567 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมกับโรงเรียนวิถีพุทธ  จัดกิจกรรมธรรมบรรยาย
ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 โดยได้เชิญพระมาเป็นวิทยากร  มีการถวายภัตตาหารพระทุกวัน เพื่อเป็นการส่งเสริมนักเรียน
ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชาวพุทธ   โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน 2567 ถึง วันที่ 19 กรกฎาคม 2567
ณ ห้องจริยธรรม โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา