ประชาสัมพันธ์กิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2567

            ประชาสัมพันธ์กิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยให้นักเรียนเลือกชุมนุมที่ชอบ หรือถนัด คนละ 1 ชุมนุม
และไปสมัครด้วยตนเองที่ครูประจำชุมนุม ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 นี้

นักเรียนสามารถเข้าดูรายชื่อชุมนุมที่เปิดในภาคเรียนนี้ได้ทางลิงก์ข้างล่างนี้