ร่วมเป็นวิทยากรประชุมสัมมนาวิชาการและศึกษาดูงาน

            วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมสัมมนาวิชาการและศึกษาดูงาน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่าจังหวัดสุราษฎร์ธานี