อบรมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ

             ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2567 นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้นางกัญจน์ชญาณัท วงศ์จิระศักดิ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยครูธนกฤต แก้วทอง ผู้ประสานงานโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ และคณะครู

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ร่วมพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนเครือข่ายโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ
เครือข่ายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2567 โดยมีว่าที่ร้อยเอกคุณาวุฒิ ศรีสุวรรณ รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมศรีสมร
และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา