ประชุมคณะกรรมการการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศูนย์การแข่งขันเรียนรวม

             วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย
นางสาวชณิดาภา เวชกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ คณะครู คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมศูนย์การแข่งขันเรียนรวม และนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ร่วมการประชุมคณะกรรมการการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ศูนย์การแข่งขันเรียนรวม ณ ห้องประชุมเฟื่องนภา โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา