รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ตอบคำถามสารานุกรม​สำหรับเยาวชน ครั้งที่ 27

            18  พฤศจิกายน  2566  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการตอบคำถาม
สารานุกรมสำหรับเยาวชน  ครั้งที่ 27 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2566 
โดยมีคุณครูกรรณิกา หมู่ตระกูลเจริญ  และคุณครูปิตินันท์ น้อมเกตุ  เป็นผู้ฝึกซ้อม  ผลการแข่งขันปรากฏว่า 
นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมทั้งเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาค ในวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2566
ณ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี
รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน มีดังนี้
ด.ญ.กภัฏ จรูญพงษ์ ม.1/11
ด.ญ.ปริยาภัทร คำเหล็ก  ม.1/11
ด.ญ.ขมิสรา เหล็กขาว ม.1/8