ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี นายสงกรานต์ รัตนแสนศร

             วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย
นางสาวชณิดาภา เวชกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี
นายสงกรานต์ รัตนแสนศร เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา
ณ โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี