โครงการรับบริจาคหลอดพลาสติกเพื่อนำไปทำหมอนให้กับผู้ป่วยติดเตียง

            วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ชุมนุม  9 ตามรอยพ่อครอบครัวพอเพียง จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์
โครงการรับบริจาคหลอดพลาสติกเพื่อนำไปทำหมอนให้กับผู้ป่วยติดเตียง ณ อาคารสม-เพชรวารี โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา