ปรับเปลี่ยนเวลา การประชุม Classroom Meeting วันที่ 18 พ.ย.2566

            ปรับเปลี่ยนเวลา การประชุม Classroom Meeting วันที่ 18 พ.ย.2566 จากช่วงเช้า เวลา 8.30-12.00 น.ทุกระดับชั้นที่แจ้งไปแล้วนั้น ขอปรับการประชุม Classroom Meeting ระดับชั้น ม. ต้น ภาคเช้า เวลา 8.30-12.00 น. ระดับชั้น ม.ปลาย ภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13:00 – 16:00 น. เพื่อลดความแออัดของผู้ปกครอง ที่จะมาประชุมครั้งเดียวในช่วงเช้า ตามที่แจ้ง