ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)

                  วันจันทร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคลากร  ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี