ประชุมลูกจ้างประจำสำนักงานฯ ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า

             วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียน
ร่วมประชุมลูกจ้างประจำสำนักงานฯ ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา