ร่วมประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

          วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 น. นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานวิชาการ ณ ห้องประชุมเฟื่องนภา โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา