ร่วมปรึกษาปัญหานักเรียนด้านสุขภาพจิต

            วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นายสรัช พูลสมบัติ และนางสาวชุติมา นุ้ยชิต ครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ร่วมปรึกษาปัญหานักเรียนด้านสุขภาพจิต โดยมีบุคลากรของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้มาร่วมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันแก้ไขปัญหาของนักเรียนด้านสุขภาพจิต เพื่อให้นักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะเกิดการเรียนรู้สามารถจัดการกับอารมณ์และความเครียดได้ สร้างความสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับผู้อื่นได้ มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี เพื่อส่งผลให้นักเรียนมีทักษะในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ ณ ห้องผู้อำนวยการ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา