แนวทางการดำเนินงาน “จัดหาที่เรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566” สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร

         แนวทางการดำเนินงาน “จัดหาที่เรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566” สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร  ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม 2566 – 4 เมษายน 2566”