โครงการห้องเรียนพิเศษ SME จัดกิจกรรมค่ายบูรณาการเพิ่มพูนความรู้ให้กับนักเรียน

          โครงการห้องเรียนพิเศษ SME จัดกิจกรรมค่ายบูรณาการเพิ่มพูนความรู้ให้กับนักเรียนชั้น ม.4/9 – ม.4/10
ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษและศึกษาระบบนิเวศ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 13-16 มีนาคม 2566