ผลการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) เครือข่ายภาคใต้ตอนบน

          การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) เครือข่ายภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ 10 ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จ.ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2566 นักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 3 ประกอบด้วย
1.นายจารุกฤต เมืองแก้ว
2.นายณภัทร คำเนตร
3.นายกิตติณัฏฐ์ ทองเหลือ
4.นางสาวกัญญาภัค ชาสวัสดิ์
5.นางสาวชนิษฐา ไทยฤทธิ์
โดยมีคุณครูสาขาฟิสิกส์ฝึกซ้อมและควบคุมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี้
1.นายธีรเดช สกุลอ่อน
2.นางสาวณปภัช สวนพลอย
3.นางสาวระวิวรรณ ทิพย์พันธ์
4.นางสาวปานตา สุระกำแหง
5.นายวัชรพันธุ์ วิสุทธิ์สิริ
6.นายอัยยุบ หลีเส็น