ต้อนรับนักศึกษาจากคณะครุศาสตร์ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

               วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนายภิษช์วิศักดิ์ แก้วมณี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ และคณะครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ร่วมต้อนรับนักศึกษาจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  โดย ดร.ญานิศา บุญจิตร์ อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ส่งนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า