กิจกรรม “วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565”

           วันพุธ ที่ 24 สิงหาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี จัดกิจกรรม ” วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 ” เชิญชวนนักเรียนที่สนใจ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ทาง QR code 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา