ต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS จากประเทศเนเธอร์แลนด์ ปีการศึกษา 2565

นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เป็นตัวแทนคณะครูและนักเรียน ร่วมต้อนรับและมอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่นักเรียนแลกเปลี่ยน AFS จากประเทศเนเธอร์แลนด์ ปีการศึกษา 2565