ผลการแข่งขัน งานเปิดบ้านห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเครือข่ายภาคใต้ตอนบน ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 23 – 24 มิถุนายน 2565