ประมวลภาพนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 รับหนังสือเรียน และดำเนินการซื้อชุดพละและอุปกรณ์การเรียน ณ อาคารโดมสม-เพชรวารี และบริเวณชั้น 1 อาคารไมตรี