ขั้นตอนการรายงานตัว/มอบตัว สำหรับนักเรียนที่สอบได้ ประเภทโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ปีการศึกษา 2565

1. กดยืนยันสิทธิ์ รายงานตัว
2. ระบุข้อมูลการมอบตัว (เลขที่บัญชี ชื่อบัญชีเงินฝาก *บัญชีธนาคารที่มีชื่อของนักเรียน เฉพาะธนาคารกรุงไทย)
3. อัปโหลดหน้าสมุดบัญชีธนาคารของนักเรียน(Book Bank), รูปถ่ายนักเรียน (ชุดนักเรียน ส.ร. ขนาด 1.5″), หลักฐานการชำระเงินค่าบำรุงศึกษา
4. พิมพ์ใบมอบตัว
*หน้าสมุดบัญชีธนาคารของนักเรียน(Book Bank), รูปถ่ายนักเรียน (ชุดนักเรียน ส.ร. ขนาด 1.5″) สามารถอัปโหลดหลังจากวันมอบตัวได้ ในช่วงเวลา 8.00-16.30 น. ภายในวันที่ 30 เมษายน 2565
*การยืนยันสิทธิ์ รายงานตัว/มอบตัว จะเสร็จสมบูรณ์ เมื่อนักเรียนระบุข้อมูลครบถ้วน ถูกต้องและพิมพ์ใบมอบตัว เพื่อนำมามอบให้โรงเรียน(ในวันแรกของการเปิดภาคเรียน 1/2565)