ผลการแข่งขันคณิตศาสตร์บนความปกติใหม่แบบออนไลน์ จัดโดยศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันเสาร์ ที่ 15 มกราคม พ.ศ.2565

ผลการแข่งขันคณิตศาสตร์บนความปกติใหม่แบบออนไลน์ จัดโดยศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันเสาร์ ที่ ๑๕ เดือน มกราคม พ.ศ.2565
มีนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาได้รับรางวัลดังนี้
กิจกรรมคิดเลขเร็วม.ต้น
เด็กหญิงชมพูเนกข์ สุขสวัสดิ์ ชนะเลิศ เหรียญทอง
กิจกรรมคิดเลขเร็ว ม.ปลาย
นางสาวจิรัชญา ดามุก เหรียญทองแดง
กิจกรรมอัจฉริยภาพ ม.ต้น
เด็กชายธัชพล ชุมทัพ รองชนะเลิศลำดับที่ 1
กิจกรรมซูโดกุ ม.ต้น
เด็กชายเทวิน แก้วพิชัย เหรียญทองแดง
กิจกรรมซูโดกุ ม.ปลาย
นางสาวชนากานต์ ศรีบัวทอง ชนะเลิศ เหรียญทอง