น.ส.อชิรญา จิตต์ณรงค์ ม.4/4 ชนะเลิศการประกวดจัดสวนถาด “ตาปี อาร์ตแอนด์คราฟท์ ครั้งที่ 1” ระหว่างวันที่ 25 – 30 ธันวาคม 2564 ณ บริเวณสะพานนริศ “TAC tapee art & craft”