โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาได้จัดทบทวนความรู้สำหรับการสอบเเข่งขัน สอวน (โอลิมปิกวิชาการ), IJSO (วิทยาศาสตร์ ม.ต้น)