ประกาศผลการเลือกรายวิชาเสริมทักษะ (วิชาเลือกเสรี) 1/2567

ประกาศผลการเลือกรายวิชาเสริมทักษะ (วิชาเลือกเสรี) ห้องเรียนทั่วไป ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
แยกตามระดับชั้น ดังนี้
https://drive.google.com/drive/folders/1mxX8cQTaZ8WQ4-RVtUgNd0ADJeuIfcda?usp=sharing
แยกตามรายชื่อครูผู้สอน ดังนี้
https://drive.google.com/drive/folders/1zND28Y6Sg9lDotlib1r6Hn0Bpe9ty9Kr?usp=sharing
ให้นักเรียนเข้าเรียนตามรายชื่อที่ตนได้เลือก และลงทะเบียนไว้โดยไม่มีการย้ายวิชาเลือกเองโดยเด็ดขาด